Cây mần trầu

Giá: liên hệ

Cỏ mần trầu còn được gọi với một số tên gọi khác như là ngưu cân thảo, cỏ vườn trầu, thanh tâm thảo, cỏ chì tía, cỏ bắc…

Tên khoa học của mần trầu là Eleusine indica (L.) Gaertn, thuộc họ Lúa (Poaceae)

Cỏ mần trầu là cây thảo nhỏ, sống hàng năm, mọc thành cụm sum suê. Thân cây phân nhánh, mọc bò dài sau đứng thẳng, cao 30 – 50cm. Lá mần trầu mọc so le, có hình dải nhọn, xếp thành 2 dãy cách nhau, bẹ lá mỏng có lông, phiến lá nhẵn, mềm.